Wizja projektowa w pierwszym etapie konkursu wykonana wspólnie z architektami Emilian Nagiel, Mateusz Golon, Remigiusz Cieśliński.

Układ urbanistyczny nawiązujący do nowo planowanej osi komunikacyjnej i parku miejskiego.

Wizualizacje wejścia głównego do sądu i prokuratury.